Εκπαίδευση

      

  Η Εκπαίδευση για την απόκτηση Πτυχίου ΣμηΕΑ απαρτίζεται από
την Θεωρητική Εκπαίδευση .

Η Πρακτική Εκπαίδευση είναι προαιρετική,δέν απαιτείται για την απόκτηση Πτυχίου ,αλλά είναι απαραίτητη για την Ασφαλή Πτήση  ΣμηΕΑ.

Fly the way you Train,Train the way you Fly.

Πετάτε με ασφάλεια όπως σας έχουμε εκπαιδεύσει,και σας εκπαιδεύουμε σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ  A1, A2,A3 είναι:

  • Συμπλήρωση ορίου ηλικίας δεκαέξη (16) ετών.
  • Γραμματικές Γνώσεις Γυμνασίου
  • Διαβατήριο η Αστυνομική Ταυτότητα εν ισχύ.
  •  English Language Assessment (ICAO Level 4-6)                                                    ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για την πιστοποίηση Α1,Α2,Α3:

  • Δεν απαιτείται να εκπαιδευτείτε μόνο εάν χρησιμοποιείτε πολύ ελαφριά drones:
    • εάν το drone φέρει σήμα CE κατηγορίας 0, πρέπει να γνωρίζετε μόνο τις οδηγίες του κατασκευαστή
    • εάν το drone είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g, δεν απαιτείται να κάνετε καμία εκπαίδευση

    Στην ανοικτή κατηγορία, όλοι οι χειριστές που πετούν στις υποκατηγορίες A1, A2 και A3 πρέπει:

    • να εξοικειωθούν με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή
    • να ολοκληρώσουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα
    • να ολοκληρώσουν με επιτυχία διαδικτυακή εξέταση θεωρητικών γνώσεων (40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

    Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης». Με αυτό πετάτε στις υποκατηγορίες Α1 και Α3.

    Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να λειτουργήσετε στην υποκατηγορία Α2, πρέπει επιπλέον:

    • να ολοκληρώστε την πρακτική αυτοεκπαίδευση σας για να εξοικειωθείτε με το drone και να διασφαλίσετε ότι έχετε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ελέγχου. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου δεν ενέχει κίνδυνο για άλλους ανθρώπους
    • να υποβληθείτε σε μια πρόσθετη εξέταση θεωρητικών γνώσεων (30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν τις γνώσεις του πιλότου σχετικά με τον μετριασμό των κινδύνων εδάφους, τη μετεωρολογία και την πτητική απόδοση του drone).

    Με την ολοκλήρωση και της παραπάνω διαδικασίας, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή». Με αυτό το πιστοποιητικό, πετάτε και στην υποκατηγορία Α2.

Θεωρητικά μαθήματα:

Η θεωρητική Εκπαίδευση περιέχει τα παρακάτω Θεωρητικά Μαθήματα ,η εκπαίδευση γίνεται με Απομακρυσμένη Εκπαίδευση-e Learning

Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει   τα παρακάτω αντικείμενα:

         EASA Open CAT A1-A3

  • Πτητικές Διαδικασίες
  • Ασφάλεια Πτήσεων
  • Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας – Νομοθεσία ΣμηΕΑ
  • Κανόνες Eναερίου Kυκλοφορίας
  • Αεροναυτιλία
  • Ανθρώπινες Δυνατότητες
  • Πρόληψη ¨¨Εκνομων Ενεργειών
  • Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ
  • Προσωπικά Δεδομένα-Διαχείρηση

EASA Open CAT A2

  • Βασική Aεροπορική Mετεωρολογία
  • Απόδοση Πτήσης ΣμηΕΑ
  • Τεχνικά & Λειτουργικά Μέσα Μετριασμού Κινδύνων

Πτητική Εκπαίδευση:

Mε το πέρας των θεωρητικών Μαθημάτων οι Υποψήφιοι Χειριστές δίνουν γραπτές Εξετάσεις Εξ Αποστάσεως (μέσω ΊΝΤΕΡΝΕΤ) στην Ακαδημία μας Ε.

Η Πτητική Εκπαίδευση γίνεται στον χώρο   Sky Eye Drone Valley

Δείτε επίσης τα Επαγγελματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.