Ασφάλεια Πτήσεων

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και ακολουθούμε αυστηρά Κανονισμούς Ασφαλείας.

Διατηρούμε υψηλά Επίπεδα Ασφαλείας Πτησεων.

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και ακολουθούμε αυστηρά Κανονισμούς Ασφαλείας, Επιχειρησιακές Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου και διαδικασών Μετριασμού Ρίσκου (Risk Assessment & Risk Mitigation) όπως αυτές περιγράφονται στα Εκπαδευτικά, Επιχειρησιακά μας Εγχειρίδια καθώς και στις Διαδικασίες Συντήρησης και εφαρμόζονται στις καθημερινές μας Πτητικές λειτουργείες οι οποίες είναι πλήρως ασφαλισμένες.

safety2

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε
για τα Εκπαιδευτικά μας προγράμματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ